21/3/07

Titulant 2

TITOL: "PASSAPARAULA ESTATUTARI"


SUBTÍTOL 1: JOVES UNIVERSITARIS • La manca de compromís polític augmenta a les facultats.

SUBTÍTOL 2: LLENGUA I NACIÓ • La llengua i la identitat són dues qüestions que semblen interessar poc als joves catalans.

SUBTÍTOL 3: CONCERT ECONÒMIC • El nou model de finançament econòmic és l’únic aspecte que, unànimament , defensen els joves.

DESTACAT 1: “Ja t’aviso que no m’interessa gaire. Jo no vull un Estatut, vull un Estat”

DESTACAT 2: De la trentena de joves entrevistats, zero no sap exactament que proposa el nou Estatut.

No hay comentarios: